Het gebedsleven

Wij willen onze persoonlijke relatie en onze wederzijdse liefde met de Heer beleven in een authentiek gebedsleven. Vanuit onze religieuze bewogenheid willen we zoals Jezus uitdrukkelijke gebedsmomenten zoeken om bewust bij de Vader aanwezig te zijn. Daarom staat de Eucharistie centraal in ons leven.

In deze viering verdiept ons geloof en wordt onze geloofsgemeenschap door Christus zelf opgebouwd en zichtbaar gemaakt.

In het getijdengebed worden de religieuzen opgenomen in het hart van de biddende Kerk. Het breviergebed en de andere gebeden verspreid over de dag zijn symbolen van ons onophoudelijk bidden.
 
  Zusters v/h Onbevlekt Hart van Maria • Beerststraat 36 • 8600 Diksmuide (Vladslo) • Telefoon 051/50.03.69 FLEXMEDIA.BE - Betaalbaar webdesign