De identiteit van de congregatie

Ontstaan van de Mariale spiritualiteit

De geest van de congregatie staat uitgedrukt in haar naam:
«Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria».

De verering van Maria's Onbevlekt Hart vindt haar oorsprong in de jaren 1942. Paus Pius XII heeft dan de mensheid toegewijd aan Maria's Onbevlekt Hart.

Door deze gebeurtenis ontstond de Mariale spiritualteit in de congregatie. Zuster Regina Vanmerhaeghe, algemeen overste sedert 24 november 1950, was de grote bezielster om een diepere Mariale vernieuwing te brengen bij de zusters en vertrouwde de Congregatie toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. In 1954 werden de zusters door Mgr. E. De Smedt, Bisschop van Brugge, bevestigd in hun nieuwe spiritualiteit en kregen de naam "Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria".De zusters van het Onbevlekt Hart van Maria proberen op een eigen wijze Maria na te volgen in haar geloof en in haar totale beschikbaarheid. Zij is de inspiratiebron voor het inwendig leven en het apostolaat. In eenvoud en hartelijke toewijding wil onze Congregatie meewerken aan de nieuwe evangelisatie. Onze wezenlijke zending bestaat erin om tederheid, barmharigheid en bemoediging te brengen bij al wie geestelijk of lichamelijk in nood is. 
 
  Zusters v/h Onbevlekt Hart van Maria • Beerststraat 36 • 8600 Diksmuide (Vladslo) • Telefoon 051/50.03.69 FLEXMEDIA.BE - Betaalbaar webdesign