De religieuze geloften
Enkele accenten van evangeliebeleving in het religieuze leven
  Religieuze maagdelijkheid

Het ongehuwd zijn omwille van het rijk Gods is onverklaarbaar voor onszelf en onbegrijpelijk voor velen. Alleen vanuit ons gegrepen zijn door de liefde van de Heer aanvaarden we deze weg. De Heer zelf wil de ganse vervulling zijn van ons bestaan in deze verbazende intimiteit met de Vader, de Zoon en de H. Geest. Maagdelijkheid betekent niet dat je iets prijs geeft, maar dat je Iemand gevonden hebt.


Religieuze armoede

Evangelische armoede is een kenmerk van wie Jezus van nabij wil volgen. Jezus Christus was de échte Arme die vanuit Zijn grote Liefde voor de Vader vrij stond tegenover rijkdom en elke vorm van bezit. Religieuze armoede veronderstelt het loslaten van eigen materieel bezit zodat men vrij en beschikbaar wordt voor de Liefde van God en de medemens.


Religieuze gehoorzaamheid

De religieuze gehoorzaamheid vindt haar oorsprong in een duidelijke voorrang aan de liefdewil van de Vader naar het voorbeeld van Jezus. Het is een vrije toewijding aan God waardoor de religieuze tracht haar eigen wil te schikken naar die van God. Gehoorzaamheid aan God vraagt een grote luisterbereidheid van geest en hart. 
  Zusters v/h Onbevlekt Hart van Maria • Beerststraat 36 • 8600 Diksmuide (Vladslo) • Telefoon 051/50.03.69 FLEXMEDIA.BE - Betaalbaar webdesign