Historiek van de congregatie

De verre start

De kloostergemeenschap is ontstaan in het jaar 1808. Rond de jaren 1800 werden overal spinscholen opgericht om de armoede onder de plattelandsbevolking op te vangen. Onder impuls van de plaatselijke geestelijkheid, van vermogende weldoeners en van bereidwillige vrouwen werd ook hier te Vladslo een spinschool opgericht.

Drie vrome juffrouwen uit Lichtervelde kwamen zich in Vladslo vestigen en bezield door éénzelfde liefdevol streven, wilden ze zich inzetten met al hun krachten en goederen voor het welzijn en de opvoeding van de dorpskinderen, vooral de behoeftigen, de wezen en de armen van het dorp. Ze leerden hen vlas spinnen en later ook kantklossen met de bekomen vlasgarens om in hun levensonderhoud te voorzien. Het kwam zelfs tot een echte kantschool. Maar ook de christelijke opvoeding was hun grote bekommernis. In 1830 kregen de juffrouwen via tussenkomst van E.H. Pastoor J. Ocket een eenvoudig huis waar ze konden wonen en de kinderen onderwijzen.In 1832 wordt de 'Kantschool' een kloosterlijk tehuis. Juffrouw Coleta Beernaert uit Torhout voegde zich bij de juffrouwen en nam de leiding over het beginnend kloosterleven. De geloften van Moeder Coleta dateren van 4 oktober 1833. Na 20 jaar, in 1853, telt de gemeenschap 7 zusters.In 1855, na 30 jaar 'bewijs van leefbaarheid en kloosterlijke eenheid', ontvingen de zusters uit handen van Mgr. Malou, bisschop van Brugge, de Heilige Regel en de Constituties.

Op 8 januari 1866 ontvingen 8 zusters het kloosterkleed in de parochiekerk te Vladslo uit handen van E.H. Deken Delrue van Diksmuide.

Naar gewoonte van die tijd - het was in de tweede helft van de negentiende eeuw - werden ze 'Zusters van de H. Vincentius à Paulo' genoemd. Ze volgden de leefregel die door de Bisschop van Brugge aan alle congregaties van diocesaan recht werd opgelegd.

Ondertussen evolueerde het onderwijs verder en kwam er ook een kleuter- en lagere school.

In 1889 erkende het gemeentebestuur de officiële benoeming van zuster Barbara (nicht van Moeder overste, zuster Coleta) als de eerste gediplomeerde leerkracht. Klooster en school kenden een grote groei tot aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog.Na de eerste Wereldoorlog werden de zusters geconfronteerd met de zware heropbouw van het nieuwgebouwd kloosterpand en de school. De strijd tot leefbaarheid voor henzelf en voor de vele mensen rondom hen die aan hun zorgen werden toevertrouwd, betekende een enorme opgave.Na de oorlogsbeproevingen kreeg de gemeenschap steeds meer leden. Er ontstonden verschillende bijhuizen o.a te Luik (1919), St.-Jacobskapelle (1922), Beerst (1939), Blankenberge (1941) en later Scheut-Brussel (1953), Houthulst (1954), Nieuwpoort (1954), Veurne (1956), Hoogstade (1961), Diksmuide (1966).

In 1942 krijgt het onderwijs een andere wending. Het lager onderwijs wordt na het zesde leerjaar verder gezet en te Vladslo wordt een beroepsschool met een internaat opgericht. De beroepsschool onder de naam van St.-Jan Bosco kwam tot volle bloei en hield stand tot 1983. Wegens een nieuwe richting in het onderwijs en het ontstaan van de schoolgemeenschappen verdween de beroepsschool.
Uitbreiding van de congregatie

In 1954 zijn de zusters van de H. Vincentius van Houthulst en in 1956 de zusters Franciskanessen van het St-Janshospitaal van Veurne toegetreden tot de Congregatie van de zusters van Vladslo.Op 2 april 1957 ging een missionaire droom in vervulling met de oprichting van een missiepost in Kisantu, gelegen in de Bas-Congo.

Met het verdwijnen van de beroepsschool is de Congregatie blijven zoeken naar nieuwe vormen van apostolaat. Om aan de spirituele noden te voldoen werd het bezinningscentrum 'Mariaburcht' opgericht. Zie rubriek 'Bezinningscentrum Mariaburcht' van deze website.

Op 9 mei 2003 heeft de Congregatie haar 195-jarig bestaan en 20 jaar werking van Mariaburcht feestelijk herdacht met een plechtige academische zitting in aanwezigheid van Mgr. R. Vangheluwe, Bisschop van Brugge. Gelijktijdig werd een historisch naslagwerk gepubliceerd over de geschiedenis van de Congregatie met interessante gegevens en feiten. Dit boek is nog verkrijgbaar in het centraal huis te Vladslo.
 
  Zusters v/h Onbevlekt Hart van Maria • Beerststraat 36 • 8600 Diksmuide (Vladslo) • Telefoon 051/50.03.69 FLEXMEDIA.BE - Betaalbaar webdesign