Het gemeenschapsleven

Onze religieuze gemeenschap wil een evangelische geloofsgemeenschap zijn waarin de goedheid en de liefde van de Heer zichtbaar wordt. Ze wil een open en levendige gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar plaats is voor creativiteit. We nemen het samen op voor een gemeenschappelijk doel en blijven solidair met de intentie en de keuze die de gemeenschap vooropstelt.Onze gemeenschap is ook geroepen om te getuigen door onze blijheid en ons hartelijk samenleven. In werk en ontspanning willen we het goede ogenblik benutten om dàt woord te spreken dat eenheid schept, dat levengevend is. De liefde is werkelijk de band die ons verenigt en maakt dat het 'schoon en goed is als zusters samen te leven' (psalm 133).
 
  Zusters v/h Onbevlekt Hart van Maria • Beerststraat 36 • 8600 Diksmuide (Vladslo) • Telefoon 051/50.03.69 FLEXMEDIA.BE - Betaalbaar webdesign