Roeping en getuigenis

Heer, wat wilt U dat ik voor U doe ?

Jongeren die denken aan een levenskeuze in het licht van het evangelie.

God heeft ons, mensen, onnoemelijk lief. Dat is een boeiend geheim, herkenbaar in de roep van de Heer, doorheen mensen en dingen. De creatieve liefde van God zendt Jezus Christus om zijn liefdesrijk te stichten op aarde. Door de eeuwen heen blijft Hij mensen uitnodigen om mee te werken aan de uitbouw van Gods Koninkrijk.


Persoonlijke roeping

‘Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. (Joh. 15,16) Vanaf je geboorte is je naam geschreven in de palm van Gods hand. Sinds toen houdt Hij niet op je uit te nodigen om in te gaan op zijn roepstem.

Jezus zegt : «Ik ben het Licht voor de wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in het donker lopen, maar zal het licht bezitten dat leven geeft.» (Joh. 8, 12)

Bouw je levensproject als mens uit in het licht van Gods Liefde.Zich geroepen weten als religieuze doet het verlangen openbloeien om gans de Liefde toe te behoren, om het plan te verwezenlijken dat God in Zijn eeuwige Liefde in je hart heeft gelegd.

Zijn roepstem kan gepaard gaan met een diep geloofsmoment, een Godservaring, een teken waardoor je zeker wordt dat Jezus je roept. Hoe meer je zal zien dat God de inspiratie en de vervulling van je leven is, hoe meer je uitgenodigd wordt tot die liefdevolle overgave. Vraagt Hij dit ook aan jou?


Onderscheiding

Zo gemakkelijk raakt men verward in een net van menselijke gevoelens: twijfels, wantrouwen en toekomstvragen. Het is goed om deze hindernissen onder ogen te zien. God blijft je innerlijk liefdevol uitnodigen. In gebed en stilte en met de hulp van een bekwaam begeleider kom je uiteindelijk tot de juiste keuze.

Je keuze krijgt stilaan vaste vorm en je krijgt de moed, dankzij Gods Heilige Geest, om je ja-woord te geven. En je gaat in op de Goddelijke uitnodiging.


Roeping binnen de congregatie

Na je beslissing voor het religieuze leven onderzoek je in welke vorm je het religieus bestaan wilt beleven. Na rijp beraad en rekening houdend met je persoonlijkheid en de spiritualiteit van de congregatie die je zoekt, kan je beslissen tot de juiste leefgemeenschap.

In een actieve congregatie zijn er heel wat mogelijkheden om je leven ten dienste te stellen voor God en de Kerk. In liefdevolle toewijding kun je je inzetten voor kinderen, jongeren, zieken, bejaarden parochiewerk, missies of dienstwerk in het bezinningscentrum.


Roepingsgetuigenis van een Zuster


Zuster Brigitte Vanden Broucke is de jongste uit een gezin van 4 kinderen en kreeg een gelovige opvoeding. Dit was zeker al een goede voedingsbodem voor het ontluiken van haar roeping tot het religieuze leven.

Tijdens een gebedsavond kreeg ze diep in haar de sterke uitnodiging om zuster te worden, maar duwde die gedachte telkens weg. Geleidelijk aan kreeg ze meer zekerheid en besliste ze om in te treden bij de Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria te Vladslo.

Lees de volledige roepingsgetuigenis van Zr. Brigitte Vanden Broucke
 
  Zusters v/h Onbevlekt Hart van Maria • Beerststraat 36 • 8600 Diksmuide (Vladslo) • Telefoon 051/50.03.69 FLEXMEDIA.BE - Betaalbaar webdesign